Op alle diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 1111.1111. Hier kunt u de algemene voorwaarden inzien.